fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

Заниманията по лечебна гимнастика се водят от квалифицирани специалисти, включват специфично оборудване и разнообразни упражнения, което повишава интереса и ефективността на програмата. НАШИЯТ фокус е индивидуално внимание към всеки участник, правилно изпълнение и максимална полезност!

Месечна карта: 

След закупуване на първата ви месечна карта за групови занимания, на всеки участник, правим безплатно специфично обследване „Симетрия на тялото“ след попълнена Декларация за информирано съгласие. Тази информация ни показва актуалното физическо състояние на участника и неговите специфични нужди или проблемни зони изискващи специално внимание.

Закупената карта за групови занимания е валидна в рамките на един календарен месец и важи само за залата от която е закупена.

Пропуснати занимания не се компенсират или приспадат към следващ период!

Месечна карта:

Месечна карта на стойност 78 лева покрива 8 групови занимания.

Месечна карта на стойност 110 лева покрива 12 групови занимания.